ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ"

Код ЄДРПОУ:00274849
Телефон:0322433942
E-mail:zk@emitents.com
Юридична адреса:79066, м.Львів, вул.Зелена,301

Відомості про товариство

Код ЄДРПОУ: 00274849
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ"
Скорочене найменування: ПРАТ ТВК "ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ"
Юридична адреса: 79066, м.Львів, вул.Зелена,301
Фактична адреса: 79066, м.Львів, вул.Зелена,301
Голова виконавчого комітету: Слободянюк Олександр Валерійович
Голова Наглядової ради: Калапач Ірина Степанівна
Код території за КОАТУУ: 4610136800
Регіон: Львівська область
Зберігач,
що обслуговує емітента:
Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
Депозитарій,
що обслуговує емітента:
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації: 1994-12-26
Орган: Бюро координації, контролю державної реєстрації господарських формувань і об`єднань громадян

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД: 31.01
Найменування: Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

Цінні папери(ЦП)

Код ISIN: UA4000188320
Вид ЦП: Акції прості іменні
Номінальна вартість(грн.): 0,01
Розмір стаутного капіталу(грн.): 9276,53
Кількість ЦП(грн.): 927653

Контакти

Телефон: 0322433942
Факс: 0322764010
E-mail: zk@emitents.com

Новини сайту

Розпочав свою роботу корпоративний сайт Відкритого акціонерного товариства Львівського меблевого комбінату.

 

09.01.2015р. 

Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства Львівського меблевого комбінату повідомляє про те, що «12» лютого 2015 року о 12.00 год. за адресою: 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена,204 (в приміщенні гуртожитку Товариства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.  Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

13.02.2015р. 

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 12.02.2015 року (Протокол №1/15) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 12.02.2015 року (Протокол №01/15) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

13.02.2015р.

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 12.02.2015 року (Протокол №1/15)  у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” визначено тип акціонерного товариства -публічне акціонерне товариство. У зв’язку з прийнятим рішенням про визначення типу Товариства змінено власне повне та скорочене найменування Товариства наступним чином:

Повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ „ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ”;

Скорочене найменування Товариства – ПАТ ТВК „ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ”

Змінено місцезнаходження Товариства за наступну адресу: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 301.

05.03.2015р.

На виконання розпорядження Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів за 2011 рік та у відповідності до вимог чинного законодавства, розміщуємо річну інформацію емітента цінних паперів (попереднє найменування - Відкрите акціонерне товариство Львівського меблевого комбінату) за 2011 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

06.03.2015р.

На виконання розпорядження Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів за 2012 рік та у відповідності до вимог чинного законодавства, розміщуємо річну інформацію емітента цінних паперів (попереднє найменування - Відкрите акціонерне товариство Львівського меблевого комбінату) за 2012 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

30.09.2015р.

Згідно повідомлення від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, 28.09.2015 року відбулися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

19.04.2016р.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ», місцезнаходження: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 301 повідомляє про те, що «20» травня 2016 року о 12.00 год. за адресою: 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена,204 (в приміщенні гуртожитку Товариства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

29.04.2016р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2015 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

24.05.2016р.

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 20.05.2016 року (Протокол №01/16) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

24.05.2016р.

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 20.05.2016 року (Протокол №01/16)  у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” змінено тип акціонерного товариства -з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товаримтво. У зв’язку з прийнятим рішенням про визначення типу Товариства змінено повне та скорочене найменування Товариства наступним чином:

Повне найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ „ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ”;

Скорочене найменування Товариства – ПРАТ ТВК „ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ”

24.03.2017р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ», місцезнаходження: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 301 повідомляє про те, що «27» квітня 2017 р. о 12.00 год. за адресою: 79035, Львівська область, м.Львів, вул.Зелена,204 (в приміщенні гуртожитку Товариства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 27 квітня 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

28.04.2017р. 

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЕНИЙ КОНТИНЕНТ» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".